Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Stránky

Zobraz stránky - zatvor panel stránok
Otvor všetko | Zatvor všetko

Kategórie

Archív

Počasie


TOPlist

Materská škola, Ul. A. Hlinku 1762/27, Stropkov

Oznamuje, že v rámci národného projektu “PRINED” vytvorí jedno pracovné miesto:

pedagogický asistent – asistent učiteľa

počas implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania po dobu určitú

od 01.09.2014 do 31.07.2015.

Podrobné informácie nájdete TU.

Žiadosti na toto voľné pracovné miesto môžete zasielať na adresu materskej školy
do 18.07.2014
.

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov

Ľudmila Hecková
riaditeľka MŠ A. Hlinku

Usmernenie k prevádzke MŠ a ŠJ pri MŠ Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov v mesiacoch júl a august 2014.

Mesto Stropkov – Odbor školstva a kultúry v Stropkov ako zriaďovateľ  škôl a školských zariadení v Stropkove upravuje prevádzku MŠ a ŠJ Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov v mesiacoch júl a august 2014 (len pre deti v tom čase zamestnaných rodičov) takto:

JÚL 2014
zatvorená MŠ a ŠJ pri MŠ: 30.06.2014 – 01.08.2014 (vrátane)
AUGUST 2014
otvorená MŠ a ŠJ pri MŠ: 04.08.2014 – 15.08.2014 (vrátane)
zatvorená MŠ a ŠJ pri MŠ: 18.08.2014 – 28.08.2014 (vrátane)

Elokovaná trieda na Ul. Vranovskej bude v mesiacoch júl – august 2014 zatvorená od 30.06.2014
do 28.08.2014 (vrátane).

Prevádzka v materskej škole začne 02. septembra 2014.

 

Máj je mladý stromček, najčastejšie smrekový alebo brezový. Máje nosili chlapci na začiatku jari, v slávnostnom sprievode po dedine za spevu ľudových piesní ospevujúcich silu prírody a pri tanci, prejavujúcom radosť
z víťazstva jari na zimou. Máje sa rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne.