Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Stránky

Zobraz stránky - zatvor panel stránok
Otvor všetko | Zatvor všetko

Kategórie

Archív

Počasie


TOPlist

Usmernenie k prevádzke MŠ a ŠJ pri MŠ Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov v mesiacoch júl a august 2014.

Mesto Stropkov – Odbor školstva a kultúry v Stropkov ako zriaďovateľ  škôl a školských zariadení v Stropkove upravuje prevádzku MŠ a ŠJ Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov v mesiacoch júl a august 2014 (len pre deti v tom čase zamestnaných rodičov) takto:

JÚL 2014
zatvorená MŠ a ŠJ pri MŠ: 30.06.2014 – 01.08.2014 (vrátane)
AUGUST 2014
otvorená MŠ a ŠJ pri MŠ: 04.08.2014 – 15.08.2014 (vrátane)
zatvorená MŠ a ŠJ pri MŠ: 18.08.2014 – 28.08.2014 (vrátane)

Elokovaná trieda na Ul. Vranovskej bude v mesiacoch júl – august 2014 zatvorená od 30.06.2014
do 28.08.2014 (vrátane).

Prevádzka v materskej škole začne 02. septembra 2014.

 

Máj je mladý stromček, najčastejšie smrekový alebo brezový. Máje nosili chlapci na začiatku jari, v slávnostnom sprievode po dedine za spevu ľudových piesní ospevujúcich silu prírody a pri tanci, prejavujúcom radosť
z víťazstva jari na zimou. Máje sa rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne.

Dňa 27. marca 2014 sa v priestoroch OŠK v Stropkove uskutočnila výstava poľovníckych trofejí a výstava výtvarných prác detí a žiakov pod názvom  “Chráňme lesnú zver”.  Na tejto výstave spojenej s ocenením žiakov sa zúčastnila aj trieda včielok. Naša  Larka Špilárová získala 1. miesto .

Srdečne jej  blahoželáme.