Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Stránky

Zobraz stránky - zatvor panel stránok
Otvor všetko | Zatvor všetko

Kategórie

Archív

Počasie


TOPlist

Mesto Stropkov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení p r e r u š u j e prevádzku v materskej škole
a v školskej jedálni pri MŠ počas vianočných sviatkov takto:

MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove
a Elokované pracovisko, Vranovská, SP
od 23. decembra 2014 do 5. januára 2015 (vrátane)
ŠJ pri MŠ A. Hlinku 1762/27 v Stropkove od 23. decembra 2014 do 5. januára 2015 (vrátane)

Prevádzka v materskej škole, na elokovanom pracovisku v školskej jedálni začne
7. januára 2015